953804.09.nu\201674


1


Forskning för att studera myriaden av "urbana karaktärer", som i grunden beskriver och jämför etnicitet, eller snarare multietnicitet, folkens mångfald.- Sambandet mellan etnologi och etnografi å ena sidan och antropologi å andra sidan är komplicerat. ...antropologi upphöjdes till status som paraplyvetenskap, etnografi och etnologi anses numera ofta vara underområden inom (allmän) antropologi. I samtliga fall var syftet att studera folk och nationer (etnos, på grekiska; gens, på latin) på vilket sätt dessa mänskliga grupper bör definieras, snarare än de "sätt och seder" som vanligtvis betraktas som föremål för förmodern sociokulturell antropologi."


2


antropologi
Etnografi
Etnologi
mänskliga
forskning
Sociala
Visuell


3


Samhälle, kultur och individer
Antropologisk analys
Enskilda personers egenskaper
Empirisk forskning
Etnografiska metoder
Vardagen
Fragmentering av det sociala livet
Kön, ålder, ras och etnicitet
Visuellt medium som etnografi (visuell etnografi)
Mänskliga händelser kan återspegla flera verkligheter
Mänsklighet och socialt liv
Samverkan mellan eller mellan människor
Metodverktyg inom social forskning
Sociala villkor
Studie av mänskligt beteende


4


Upphovsrätt 2022 Eduardo González Santos. Ägaren har rätt att kontrollera (genom att auktorisera) kopiering av innehållet på något sätt ("rätten till mångfaldigande").

Om
Kontakt
Juridisk information
Dataskydd