953804.09.nu\239040


1


Výzkum zaměřený na studium nesčetných "městských postav", které v podstatě popisují a porovnávají etnickou, nebo spíše multietnickou rozmanitost, rozmanitost národů."Vztah mezi etnologií a etnografií na jedné straně a antropologií na straně druhé je komplikovaný. ...antropologie byla povýšena na zastřešující vědu, etnografie a etnologie jsou nyní často považovány za podobory (obecné) antropologie. Ve všech případech bylo cílem studovat národy a národy (etnos, v řečtině; geny (latinsky), ať už by tyto lidské skupiny měly být definovány jakýmkoli způsobem, nikoliv "způsoby a zvyklostmi", které se obvykle považují za objekt premoderní sociokulturní antropologie."


2


Antropologie
Ethnografie
Etnologie
Lidské
Výzkum
Sociální
Vizuální


3


O společnosti, kultuře a jednotlivcích
Antropologická analýza
Charakteristika jednotlivých lidí
Empirický výzkum
Ethnografické metody
Každodenní život
Roztříštěnost společenského života
Pohlaví, věk, rasa a etnická příslušnost
Vizuální médium jako ethnografie (vizuální ethnografie)
Lidské události mohou odrážet více skutečností
Lidský a společenský život
Interakce mezi lidmi nebo mezi lidmi
Metodologický nástroj v sociálním výzkumu
Sociální podmínky
Studie lidského chování


4


Copyright 2022 Eduardo González Santos. Vlastník má právo kontrolovat (povolením): kopírování obsahu jakýmkoli způsobem ("právo na rozmnožování").

O programu
CKontakt
Právní informace
Ochrana údajů