953804.09.nu\257460


1


Onderzoek naar de ontelbare "stedelijke karakters", die etniciteit, of liever multiculturaliteit, de diversiteit van volkeren beschrijven en vergelijken."De relatie tussen etnologie en etnografie enerzijds en antropologie anderzijds is ingewikkeld. ...antropologie werd verheven tot parapluwetenschap, etnografie en etnologie worden tegenwoordig vaak beschouwd als deelgebieden van de (algemene) antropologie. In alle gevallen was het doel om volkeren en naties (etnos, in het Grieks; gens, in het Latijn) op welke manier dan ook deze menselijke groepen moeten worden gedefinieerd, in plaats van de "manieren en gewoonten" die meestal worden beschouwd als het object van de premoderne socioculturele antropologie."


2


antropologie
etnografie
volkenkunde
Menselijk
Onderzoek
sociaal
Visueel


3


Over samenleving, cultuur en individuen
Antropologische analyse
Kenmerken van individuele personen
Empirisch onderzoek
Etnografische methoden
Het dagelijks leven
Versnippering van het sociale leven
Geslacht, leeftijd, ras en etniciteit
Visueel medium als etnografie (visuele etnografie)
De menselijke gebeurtenissen kunnen op veelvoudige werkelijkheid wijzen
Menselijkheid en sociaal leven
Interacties tussen of tussen mensen
Methodologisch instrument in sociaal onderzoek
Sociale voorwaarden
Onderzoek naar menselijk gedrag


4


Copyright 2022 Eduardo González Santos. De eigenaar heeft het recht controle uit te oefenen (door machtiging te verlenen): het op enigerlei wijze kopiëren van de inhoud ("het reproductierecht").

Over
Contact
Juridische informatie
Gegevensbescherming