953804.09.nu\784928


1


Çok sayıda "kent karakteri" üzerine yapılan araştırmalar, temelde etnik köken ve daha çok etnik çeşitliliği, insanların çeşitliliğini tanımlıyor ve karşılaştırıyor."Bir yanda etnografiyle, diğer yanda antropoloji arasındaki ilişki karmaşıktır. HA...antropoloji bir şemsiye bilimi durumuna yükseltildi, etnografi ve etnoloji şimdi genellikle (genel) antropolojinin alt alanları olarak kabul edilmektedir. Her durumda amaç insanları ve ulusları (etnik köken, Yunanca; genler, latince) hangi şekilde olursa olsun, "genelde modern sosyokültürel antropolojinin nesnesi olarak kabul edilen görgü ve adetler" yerine bu insan grupları tanımlanmalıdır.


2


Antropoloji
Etnografya
Etnoloji
İnsan
Araştırma
Sosyal
Görsel


3


Toplum, kültür ve bireyler hakkında
Antropolojik analiz
Kişilerin özellikleri
Deneysel araştırma
Etnografik yöntemler
Günlük yaşam
Sosyal hayatın parçalanmaları
Cinsiyet, yaş, ırk ve etnik köken
Etnografi olarak görsel ortam (görsel etnografi)
İnsan olayları çoklu gerçekleri yansıtabilir
İnsanlık ve sosyal yaşam
Kişiler arasındaki veya kişiler arasındaki etkileşimler
Sosyal araştırmada metodolojik araç
Sosyal koşullar
İnsan davranışları üzerine çalışma


4


Telif Hakkı 2022 Eduardo González Santos. Sahibi kontrol hakkına sahiptir (yetkilendirerek): içeriğin herhangi bir şekilde kopyalanması ("çoğaltma hakkı").

Hakkında
İletişim
Yasal bilgiler
Veri koruma