953804.09.nu\862893


1


Forskning for å studere myriaden av "urbane tegn", grunnleggende beskrive og sammenligne etnisitet, eller snarere multietnisitet, mangfoldet av folk.- Forholdet mellom etnologi og etnografi på den ene siden og antropologi på den andre er komplisert. ...Antropologi ble opphøyd til status for en paraplyvitenskap, etnografi og etnologi er nå ofte ansett som underfelt av (generell) antropologi. I alle tilfeller var målet å studere folk og nasjoner (ethnos, på gresk; gens, på latin) på hvilken som helst måte disse menneskegruppene bør defineres, heller enn "manerer og skikker" som vanligvis anses som objektet for førmoderne sosiokulturell antropologi."


2


Antropologi
Etnografi
Etnologi
Menneske
Forskning
Sosialt
Visuelt


3


Om samfunn, kultur og enkeltpersoner
Antropologisk analyse
Egenskaper hos enkeltpersoner
Empirisk forskning
Etnografiske metoder
Hverdagen
Fragmenteringer av sosialt liv
Kjønn, alder, rase og etnisitet
Visuelt medium som etnografi (visuell etnografi)
Menneskelige hendelser kan gjenspeile flere realiteter
Menneskeheten og det sosiale liv
Interaksjoner mellom eller blant mennesker
Metodologisk verktøy i samfunnsforskning
Sosiale forhold
Studier av menneskelig atferd


4


Opphavsrett 2022 Eduardo González Santos. Eieren har rett til å kontrollere (ved å autorisere): kopiering av innholdet på enhver måte ("reproduksjonsretten").

Om
Kontakt
Juridisk informasjon
Databeskyttelse